Wednesday, February 19, 2020

5-0 pattern

TP C เกือบถึง ขาดหลักทศนิยมH1 เกิน C ไป 200%

ข้อบังคับสำคัญ BD = 50% 
AB=CD
ข้อบังคับอื่นๆ ตาม link


TP= 50,88.6,C level

Exchange rate 19-2-2020

30.28121606948969

0.0330237728136541

เป็นนิมิตรหมายที่ดี

- ต่ำกว่า 100

Sunday, February 16, 2020

รีบเหรอ

ใจร้อนรีบร้อนไม่รอบคอบ
โดนไปซะ 8.x$
สรุปรวม -115.23